Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev - Kdo je (bil) kdaj?


Ena od zbirk, ki izhajajo pod okriljem Založbe ZRC, so tudi Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev. Zbirko urejajo raziskovalci z Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, glavni urednik je dr. Matija Ogrin. Zbirka je ena najuglednejših pri nas. Avtorju, ki je vanjo uvrščen, priznava položaj vrhunskega književnika in zagotavlja tako rekoč literarno nesmrtnost. Prav tako je pomembno, da je zbirka vzorčni primer znanstvenokritičnega izdajanja literarnih besedil pri nas. Ta so opremljena s tekstnokritičnimi razlagami, ki pojasnjujejo "temna" mesta literarnih besedil in njihova ozadja.

Kviz je nastal na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU.